skip to Main Content
Hejgelclub 16

อาหาร 5 ชนิด ห้ามทานหลังมีเซ็กส์

พิซซ่า ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า การทานแป้งกลั่น พร้อมกับชีสอาจจะทำให้ร่างกายของหนุ่ม Hej Gelไม่ปกติได้ เพราะหลังจากการมีเซ็กส์ ระบบไหลเวียนและการสูบฉีดของเลือดจะทำงานอย่างหนักจนทำให้ระบบย่อยอาหารอย่างลำไส้ต้องทำงานอย่างหนักการย่อยอาหารหนักๆ ดังนั้นหลังจากการมีเซ็กส์ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างพิซซ่า

กาแฟ / ชา เครื่องดื่มทั้งสองชนิดนี้มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ การดื่มหลังจากการมีเพศสัมพันธ์จะยิ่งทำให้หนุ่ม Hej Gel ตื่นตัวและรบกวนการนอนหลับ ดังนั่นแนะนำว่าหลังจากการมีเซ็กส์แล้วให้นอนหลับหรืองีบหลับซักระยะเพื่อสงบร่างกายและจิตใจ

ชีส มีโซเดียมและไขมันสูง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับและระบบย่อยอาหารควรจะหลีกเลี่ยงการทานชีสหลังการมีเพศสัมพันธ์เพราะชีสจะยิ่งเข้าไปเพิ่มแรงกดดันของระบบย่อยอาหารและย่อยยาก

แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มต้องห้ามหลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยเด็ดขาด เพราะมีสารกระตุ้นบางอย่างที่จะชะลอการเผาผลาญพลังงาน และอาจจะนำไปสู่การระคายเคือง อ่อนเพลีย และวิงเวียนศีรษะได้

ไข่ พยายามหลีกเลี่ยงไข่แดง เนื่องจากมีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง การทานไข่ทันทีหลังจากการมีเพศสัมพันธ์อาจจะสร้างอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร และทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top